Velkommen

 

Velkommen

 

Hjertelig velkommen her til min hjemmeside.

 

Når mennesker ankommer til jordkloden fødes de ind i en lavenergetisk verden, hvor de ikke

husker hvem de er og hvorfor de er her. Uvidenhed er den største fare for menneskehedens udvikling, og uvidenhed kombineret med den fortættede sfære som jorden stadig befinder sig i, bevirker at udviklingen fortsat går meget langsomt. Det betyder at de fleste mennesker fortsat ikke er klar over hvor de oprindeligt kommer fra, og hvem de dybest set er. En stor del af menneskeheden har tanker, fornemmelser og følelser af at de selv og denne verden rummer og indeholder mere og er langt større, end den fysiske virkelighed som de fleste jordmennesker er begrænset til at sanse og se.

 

Formålet med denne hjemmeside er at tilbyde oplysning og vejledning i en tid hvor både planeten

og beboerne på jorden går igennem store transformerende faser. Jeg ønsker med disse sider, at

støtte de mennesker som er parate til at forstå og se verden i et større perspektiv end de er vant til. Menneskers måde at være og leve på påvirker dem selv og deres livskvalitet, det påvirker deres velbefindende og livsglæde, men det påvirker så absolut også jordkloden. Ligesom kloden udvikler sig, vil også beboerne på jorden udvikle sig yderligere ind i højere dimensioner.

 

Esoterisk lære, kosmologi og åndsvidenskab kan være ganske teoretisk, og til tider vanskeligt at forstå for læsere som ikke er vant til at læse disse skrifter. Jeg forsøger her at skrive og forklare så enkelt som muligt, og holder mig helt udenfor større tunge teoretiske forklaringer. Når jeg nævner forskellige udviklingsniveauer, og at mennesker og sjæle er på forskellige udviklingstrin, har det ikke noget at gøre med at nogen mennesker er mere vigtige eller mere værd end andre. Alle mennesker og sjæle uanset hvilket udviklingsniveau de befinder sig på, ligegyldigt hvor de på jordkloden opholder sig, og uanset hvilken status de har i deres aktuelle liv, er alle lige vigtige og lige meget værd. Hver eneste sjæl og hvert eneste individ er en del af det universelle kredsløb og ingen kan undværes.

 

Jeg har gennem min opvækst på jorden haft stor glæde af at læse både gamle og nyere åndsvidenskabelige tekster, da de teoretisk har bistået mig gennem min egen personlige udvikling, og har været en stor støtte igennem flere faser i mit liv, hvor jeg i perioder følte mig som den eneste på kloden, som havde den opfattelse og de personlige oplevelser af verden som åndsvidenskab og kosmisk videnskab bygger på.

 

Mine tekster på denne hjemmeside indeholder primært hvad jeg personligt har fået indsigt i, og har oplevet og til stadighed oplever gennem de åndelige forhold, som jeg efterhånden har fået genskabt på trods af den jordiske tætheds barrierer. Men jeg kan så absolut anbefale både gamle og nye åndsvidenskabelige tekster og værker, da de dækker de langt større analyser, hvor man får indsigt i den dybeste åndsvidenskabelige forklaring om menneskets eksistens. Jeg vil her tilføje, at selvom denne litteratur kan være virkelig fascinerende og opløftende, så er det ikke nødvendigt for selve sjælsudviklingen at være bevidst om disse forhold. I princippet drejer det sig ikke om læring, istedet handler det om at huske, hvad sjælen allerede ved.

 

Åndelig vækst er ens personlige oplevelse af at leve fra hjertet. Det er sjælens sæde, kernen i fysisk levedygtighed og centrum for selvet som udsender og modtager kærlighed. Selve det at være

kærlighed er sjælsudvikling. Efterhånden som man gennemgår åndelig udvikling, opnås der bedre kontakt til den universelle kilde, og man bliver kontinuerligt bedre til at modtage budskaber fra ens højere selv, og erfarer at denne kilde er den mest troværdige. Igennem en længere udviklingsepoke bliver mennesker så intellektuelle og humane, at de vil kunne vejledes og bibringes oplysninger og erfaringer om livslovene, og betydningen af menneskers væremåde og multidimensionelle oprindelse. Disse erkendelser vil forkorte vejen til lyset.

 

Som Buddha i sin tid sagde "vi skal ikke tro på noget der er sagt, blot fordi det er sagt, og ikke tro

på alt hvad vi hører, blot fordi vi har hørt det. Vi skal heller ikke blindt følge traditioner, blot fordi

de er overleveret fra gammel tid. Ej heller skal vi tro på rygter ligemeget hvor ofte eller hvor mange der fortæller dem. Ligeledes skal vi ikke tro på de vises skrifter, blot fordi de er skrevet af de vise, og vi skal ikke tro på slutninger draget af vilkårlige antagelser eller på noget som synes at være en tvingende analogi. Ej heller skal vi tro på vores læreres eller lederes blotte autoritet. Det vi derimod skal tro på er skriftet, dogmet eller udsagnet når det er bekræftet af vores egen sunde fornuft, og når det stemmer fuldt overens med ens egen overbevisning." Derfor er det en god ide at udvikle sin evne til at skelne, og at vænne sig til at søge efter svar i sit indre, da denne indre stemme er din sjæl hvori al sandhed er kendt og som kommunikerer med din bevidsthed.

 

Jeg er uddannet sygeplejerske med speciale i behandling af patienter på traume, skadestue og akutmodtagelse, samt behandling af syge børn og for tidligt fødte. Gennem mit fag er jeg på naturlig måde kommet i kontakt med rigtig mange mennesker både store og små patienter, pårørende, kollegaer og samarbejdspartnere og har herigennem haft rig mulighed for at sætte mig ind i hvordan mennesker lever og trives, og hvor deres udfordringer i livet ligger.

 

Det er vigtigt for mig at slå fast, at mine oplysninger eller holdninger på intet tidspunkt bygger på sekteriske og ej heller religiøse eller andre fastlåste og begrænsende dogmer eller holdninger. At

jeg indimellem bruger ord som guddommelig eller andre lignende ord har ikke noget med ortodoks religiøsitet at gøre. Men da det jordiske sprog er vældig fattigt i mange henseender, og det derfor kan være svært at finde et jordisk ord som er dækkende, og som kan beskrive den sublimitet som jeg gerne vil beskrive og udtrykke, bruger jeg indimellem ord som måske kan få nogen til at associere henimod religiøsitet, hvilket absolut ikke er min hensigt.

 

Der vil løbende komme opdateringer og nye blogemner her på siden. Såfremt du har spørgsmål til

noget af det jeg skriver, eller hvis du har brug for personlig støtte og vejledning i forbindelse med din egen generelle udvikling, eller i forhold til hvordan du går og har det i det daglige, er du så hjertelig velkommen til at kontakte mig på mail.

 

I kærlighed og glæde

 

Lene Lykke